دوشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۴

بر باد رفته


بعد از کتاب "یک مرد" اوریانا فالاچی دو کتاب خواندم که البته زیاد به دلم نچسبیدند. یکی داستان "دختر سروان" از پوشکین و دیگری "سفر" از محمود دولت آبادی. از پریروز هم خواندن کتاب "در خدمت تخت طاووس " را آغاز کرده ام. این کتاب شامل یادداشتهای روزانه پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن است و تا حالا که از خواندنش لذت برده ام. مقدمه راجی هم برای چاپ اول و هم برای چاپ دوم فارسی خیلی خوب است و با توجه به جایگاه نویسنده نکته های قابل تامل زیادی دارد. از جمله جایی به صراحت نوشته : " هیچ کدام نمی توانیم منکر شویم که محمدرضا شاه پهلوی در به وجود آوردن یکی از بزرگترین و شاید دشوارترین دگرگونیهای تاریخ بشری که خود نیز سرگردان ترین و غم انگیزترین قربانی آن شد سهمی عمده داشت" یا " استثنا در این میان (در میان مذهبیون) به زعم من سیمای تحسین برانگیز سید محمد خاتمی رییس جمهور ایران است. معمم بودن این مرد صلاحیت و شایستگی وافر او را چشمگیرتر می کند ... خاتمی در یکی از سخنرانی های خود گفت: "در مصاف آزادی و دین٬ آزادی مآلا پیروز می شود". این سخنی قابل تقدیر است. تلاش او برای خاتمه دادن به دو دهه انزوای بین المللی ایران نیز در خور توجه است و می تواند راه را بر سیلی از فرصتهای تازه مالی و بازرگانی بگشاید ".


ارسال یک نظر