شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۴

سکوت

سکوت نعمت بزرگی است که معمولا در باره "فضیلتش" کمتر می دانیم! امام علی علیه السلام یک فرمول در این باره ارائه کرده: هنگامی که عقل انسان کامل گردد٬ گفتارش کوتاه می گردد.

ارسال یک نظر