جمعه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۴

اعتراض مدنی


CLICK HERE FOR Protest to cartoons about Mohamed prophet.

***


صفارهرندى (وزیر ارشاد):مطبوعات در كشيدن كاريكاتور رئيس جمهور آزادند

ارسال یک نظر