سه‌شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۶

سه پاراگراف


احمدي نژاد روز دوشنبه پس از سخنراني نسبتا کوتاه در جمع دانشگاهيان دانشگاه كلمبيا در نیویورک، به پرسشهاي حضار جلسه پاسخ داد .سوال کنندگان با قرعه کشی از میان حاضران برگزیده شده بودند و با اعلام نوبت توسط مجری مراسم، سوال خود را طرح می کردند. بخش هایی جالب از این پاسخ ها را بخوانید:
یعنی می فرمایید باورمان شود؟!
رییس جمهوري گفت: ... آزادي در ايران آزادي حقيقي است، مردم ايران آزاد هستند و زنان در ايران بالاترين سطح آزادي را دارند... ملت ما آزاد است، بالاترين سطح شركت كننده را در انتخابات دارند .هشتاد تا نود درصد در انتخابات شركت مي كنند كه نيمي از آنان زن هستند، چگونه شما مي گوييد كه زنان ما آزاد نيستند، آيا اين تمامي واقعيت است؟ در ايران هر خانواده ايراني كه صاحب دختر مي شود، 10 برابر خوشحالتر از اين مي شود كه صاحب پسر شود. زنان درايران بيش از مردان مورد احترام هستند... ما در كشورمان مانند كشور شما همجنس باز نداريم (خنده حضار) در كشور ما همجنس باز وجود ندارد (اعتراض حضار) اين پديده در ايران وجود ندارد.چه كسي به شما گفته كه وجود دارد؟ ...من از شما دعوت می کنم به ایران بیایید. از دانشجويان - ایرانی - هم مي خواهيم كه بيايند و به حرفهاي شما گوش دهند. در حال حاضر روزانه صدها گردهمايي شبيه به اين در دانشگاه هاي ما برگزار مي شود.

این جا رو خوب اومدی:
رييس جمهوي گفت: ما از اول اعلام كرده ايم كه آماده مذاكره باهمه كشورها هستيم . 28 سال قبل وقتي كه انقلاب ما موفق و پيروز شد، ما ديكتاتوري مورد حمايت غرب را كنار زديم و دمكراسي و آزادي را به دست آورديم . .. ما آماده داشتن روابط دوستانه و گفت وگو با همه كشورهاي جهان هستيم و در آن زمان تنها رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي و رژيم صهيونيستي مستثني بودند كه اكنون آپارتايد از بين رفته است . به ديگران در جهان مي گوييم كه ما خواهان روابط دوستانه و برادرانه هستيم.ملت ايران با فرهنگ و با تمدن است و خواهان گفت وگو و مذاكره است. ما به مذاكره و گفت وگو معتقديم و همه مسائل مي توانند به آساني حل شوند، نيازي به تهديد نيست، نيازي به اسلحه و بمب نيست و اگر گفت وگو كنيم نيازي به درگيري نخواهد بود .ما منطق روشني در اين مورد داريم . ما نحوه اداره جهان را زير سوال مي بريم و ما معتقديم روش كنوني منجر به صلح و امنيت جهان نمي شود و راه حلهايي كه ما داريم بر اساس ارزشها و روابط انساني بين كشورها است . با دولت آمريكا هم مذاكره مي كنيم و مشكلي نداريم ولي تحت شرايطي كه احترام متقابل براي هر دو طرف باشد . ديديد كه براي اين كه به امنيت عراق كمك كنيم سه بار با آمريكايي ها صحبت كرديم ... شما مي دانيد كه صدام ديكتاتور، توسط دولت آمريكا و دولتهاي اروپايي در حمله به ايران حمايت شد .او هشت سال جنگ جنايتكارانه را ادامه داد و 200 هزار ايراني جان خود را در اين جنگ از دست دادند و 600 هزار نفر نيزمجروح شدند . .. اگر دولت آمريكا حقوق مردم ايران را به رسميت بشناسد و به تماميت كشورها احترام بگذارد و دست دوستي به سوي همه ايرانيان دراز كند مي بينند كه ايرانيان بهترين دوستان آنها هستند.

خب! این هم نهایت تعارف:
احمدی نژاد گفت: همين جا از همه استادان و دانشجويان دعوت مي كنم كه به ايران بيايند و با دانشجويان صحبت كنند و شما رسما دعوت شديد (تشويق). استادان و دانشجويان مي توانند به هر دانشگاه يا انجمن دانشجويي كه بخواهند بروند . فهرست اسامي دانشگاه ها را در اختيار شما مي گذاريم .بيش از 400 دانشگاه در كشور ما وجود دارد كه مي توانيد انتخاب كنيد. ما به شما تريبون صحبت داده و به شما صد در صد احترام مي گذاريم .

ارسال یک نظر