چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶

حافظ شیرین سخن

بی تعارف بگویم: از سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل خوشم آمد. تاکید بر "حفظ کرامت انسانی انسان ها" و "صداقت" برای حل مشکلات جهان معاصر، تاکیدی درست و به حق بود در عین حال حافظ شیرین سخن هم اظهار می دارد: واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند / چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند (!)

ارسال یک نظر