پنجشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۶

این لذت باید تکثیر شود

نه، هیچکدام این ها که شما می گویید برنده میدان نیست، آن هایی هم می گویید باخته اند، اگر حتی باخته اند، بازنده اصلی نیستند. نه احمدی نژاد برنده میدان دانشگاه کلمبیاست و نه اسراییل و نومحافظه کاران کاخ سفید بازنده این میدان. رییس دانشگاه کلمبیا وقتی به رییس جمهوری ما لقب جوجه دیکتاتور داد نه به احمدی نژاد، که به آزادی توهین کرد. کسی به نمایندگی از کشوری یا حتی جریانی، حرفی برای گفتن با خود دارد: غلط یا درست، نمی شود با چماق توهین و تحقیر او را ساکت کرد. در مخیله رییس دانشگاه کلمبیا هم نمی گنجد که روزی برسد که مثلا از پادشاه عربستان بپرسد شما چرا به زنانتان حتی اجازه رانندگی نمی دهید، یا چطور شد که پانزده تروریست از نوزده تروریست یازده سپتامبر عربستانی بودند. پادشاه عربستان یک دیکتاتور بزرگ ولی دوست است. او را نخواهند آزرد. احمدی نژاد هم برنده نیست، نه صرفا به خاطر برخی حرف های عجیب و دروغ هایی که گفت، بلکه به این دلیل که لذت آزاد بودن را نمی تواند با خود به داخل مرزهای میهنش بیاورد. او لذت آزادی را چشید وقتی توانست سرپا بایستد و حرفش را بزند و زندانی نشود ... این لذت باید تکثیر شود.
کسی اگر برنده بود دراین میدان، فرشته آزادی بود و کسی اگر باخت همه آن هایی بودند که توانستند به خود بقبولانند آزادی فقط برای کسانی که آنها دوستشان دارند، گواراست.

ارسال یک نظر