یکشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۶

جملات میگرنانه

نوشتن خوب است
سر درد بد است
بد فهمیده شدن بدتر است
سردردی که از بابت بد فهمیده شدن نوشته هایت عایدت می شود، بدترین است

ارسال یک نظر