پنجشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۶

دعا

اگر یادتان بود
و
باران گرفت
دعایی به حال بیابان کنید

ارسال یک نظر