یکشنبه، مهر ۲۸، ۱۳۸۷

بر قله وقاحت


ایران برای راهیابی به جمع اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل شکست سختی از ژاپن خورد. انتخابات روز گذشته در نشست مجمع عمومي سازمان ملل و به منظور انتخاب پنج عضو جديد غيردائم شوراي امنيت درحالي برگزار شد كه ايران و ژاپن از حوزه آسيا با هم رقابت داشتند. در پايان اين رأي گيري از مجموع 192كشور، ژاپن با 158رأي در برابر 32 رأي ايران توانست براي دهمين بار كرسي غيردائم شوراي امنيت را به دست آورد. این دومین شکست پیاپی ایران در راهیابی به مجامع بین المللی طی یک ماه اخیر است. پیشتر ایران وقتی مطمئن شد نخواهد توانست رأی لازم برای عضویت در شورای حکام سازمان بین المللی انرژی هسته ای را به دست آورد، در نهایت عرصه را به افغانستان واگذار کرد! در این بین اما روزنامه کیهان موضع گیری "احمقانه ای" کرده که می تواند ناشی از استیصال و درماندگی جریانی باشد که منکر انزوای بین المللی ایران است. این روزنامه نوشته: "شنيده ها از مقر سازمان ملل حاكي است كه ژاپني ها در طي روزهاي منتهي به انتخابات به عناوين مختلف اعم از تطميع و تهديد پرداخت رشوه و دادن ساعت طلا و جواهرآلات به نمايندگان برخي كشورها سعي وافري در جلب آراء به سمت خود كردند"! روزنامه کیهان به یقین در دوران قاجاریه سیر می کند؛ دورانی که با صندوق طلا و پیشکش برای شخص شاه و صدراعظم و سفیر می شد چنین ساده رأی خرید! کاش فتحعلی شاه و وثوق الدوله زنده بودند و حسین شریعتمداری می توانست برای این ادعای مضحکش شاهد زنده بیاورد! شریعتمداری البته تکلیف آن سی و دو کشور شجاع و خوشبختی را هم که توانسته اند در برابر وسوسه ساعت طلای ژاپنی مقاومت کنند و به نفع ایران رای دهند، مشخص نکرده؛ این که در کجای بهشت زمین برایشان کنار گذاشته، آن چنان که باخت در برابر افغانستان را هم از یاد برده! تلخی ماجرا وقتی بیشتر می شود که کیهان به همین مناسبت به سازمان ملل می تازد که چرا تحمل "چند صدایی" را ندارد؟! حقا که در قله وقاحت، پرچم "کیهان" بلندترین پرچم هاست.

ارسال یک نظر