شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷

عراقی های شجاع شده

عراقی ها حتی تا چند ماه قبل از این که رژیم صدام توسط ارتش امریکا نابود شود، تا نود و نه درصدشان او را در انتخاباتی کاملا "سالم" بار دیگر به عنوان رییس جمهور "انتخاب" کرده بودند! حالا عراقی ها اما خیلی شجاع و نترس شده اند، ما که هیچ دخالتی نداریم البته! عراقی هایی که تلویزیون جمهوری اسلامیِ ما نشانشان می دهد یک پارچه آن قدر "اسپایدر من" شده اند که می خواهند زوری را که زورش به صدّامی رسید که زور آن ها عمرا به زور او نمی رسید، سر توافق نامه امنیتی، عقب برانند! ببخشید که این همه زور تو زور شد! ولی من حیرانم که عراقی ها چی خوردند که این همه شجاع شدند؛ شما می دانید؟! /ا

ارسال یک نظر