چهارشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۷

با احترام؛ من یک سئوال دارم

مراجع محترم عظام که برای رویت ماه اول شوال این سو و آن سو نفرات مورد اطمینان خود را می فرستند و آن قدر منتظر می مانند تا خبر موثق بگیرند، که حق عید فطر پایمال نشود و حرام خدا؛ حلال، آیا برای پایمال نشدن خون زهرا بنی یعقوب هم، به عنوان یک مسلمان، این همه حس مسوولیت دارند و حاضرند برای دفاع از حق خانواده ای که مدعی است مثل آب خوردن در حقش دارد ظلم می شود، کسی را برای کمک و پیگیری مأمور کنند شاید که حقی احقاق و باطلی ابطال شود؟ /ا

ارسال یک نظر