پنجشنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۷

قاموس کردان

کردان گفته که "در قاموس من استعفا جایی ندارد". در این راستا "بخشی" از بقیه قاموس کردان به شرح زیر لو می رود: آکسفورد، لندن، جووون؛ دکترا، دکتر جون! ، جونم دکتر، نفت، کرسنت، صدا و سیما، صفا – سیتی – منگوله، دکترا، بازم دکترا، فوق لیسانس، جاسبی جیگر، جاسبی نامرد، هیأت علمی، عشقه، به جون خودم، کپی برابر اصله، طومار، دکترا، بازم دکترا، یه بار دیگه دکترا، محمود، محمود جون، جونم محمود، بله، اصلا هر چی شما بگی، مجلس، کیلویی چند؟، اعتراف، من نبودم _ دستم بود – تقصیر آستینم بود، جوابیه، شکایت، کپی، کپی خوب، کپی عالی، ریفیق: دکتر رحیمی، آبرو، آبگوشت، آب آلبالو، لاریجانی، احمد توکلی، علی مطهری، نامردا، خیلی نامردا، حالتونو می گیرم، استیضاح، محمودم!، پنج، پنج میلیون، فیلتر، عزل، نصب، اصل، اصول، اصولگرا، جارو، دمپایی، رنگ، ماستمالی، کلاغ جای قناری، سوات – موات، بودجه، ویژه، بیشتر، خطر! ... /ا

ارسال یک نظر