پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

حماسه چهارم نوامبر مردم آمریکا


حماسه چهارم نوامبر مردم آمریکا (!) در انتخابات ریاست جمهوری، باعث نشده که کِرم های رسانه ملی خودمان از وول خوردن خسته شوند! دیروز در بخش های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشانه ای از توجه دادن مردم وفادار و همیشه درصحنه ایران اسلامی به "سیاه پوست" بودن رییس جمهور جدید آمریکا به گوش و چشم نخورد. البته باید به مدیریت صدا و سیما حق داد که اجازه ندهد عوام الناس به راحتی با این سئوال مواجه شوند که"اِ؟ یعنی سیاه ها این قدر آزادند توی استکبار جهانی؟" ... دیشب اما اتفاق جالبی هم افتاد. گزارشگر بینوای تلویزیون دیروز دوره افتاده بود توی خیابان های تهران و به نقل از مردمی که یکپارچه و همیشه عینا چیزی رو می گن که صدا و سیما دوست داره (؟!)، داشت گزارش می گرفت که: "اگه اوباما راست می گه این کار و بکنه، اون کار و بکنه و قس علیهذا"! (عکس بالا) ... خب! صدا و سیما نمی دونم حق داره یا نداره که حماسه کردان را به این زودی فراموش کنه یا نه ولی "وقیح" به نظرم حداقل صفتیه که باید نثار مدیریت صدا و سیما کرد! کسی نیست از این ها بپرسد "عزیزان من! تا همین پریروز رییس جمهور اصولگرای شما داشت برای دفاع از یکی از دروغگوترین موجودات روی زمین آبروی کل دولت را هزینه می کرد، آن وقت شما از رییس جمهورِ شیطان بزرگ انتظار راستگویی هم دارید؟ این قدر بی چشم و رویید؟" ... می بینید چقدر به راحتی دارند عادتمان می دهند به شارلاتانیزم؟! /ا

ارسال یک نظر