جمعه، آبان ۱۷، ۱۳۸۷

کار خوب احمدی نژاد

اگر غلیان دوباره حس پیامبرانگی احمدی نژاد را در بخش هایی از متن نامه تبریکش به رییس جمهور جدید آمریکا، در نظر نگیریم، یا با توجه به سابقه روابط ایران – آمریکا لااقل آن را طبیعی تلقی کنیم، احمدی نژاد، به نظر من، یکی از بهترین کارهای عمر خود را با تبریک انتخاب اوباما انجام داد. آن چنان که امیدوارم این نامه تبدیل به چماقی روی سر اوباما توسط رقبا و دشمنانش نشود، همچنین آرزو می کنم اوباما با پاسخی در خور تبریک احمدی نژاد را ارج نهد تا که شاید دری به روی روابط دوستانه دو کشور باز شود. دنیا با ایران و آمریکایی که دوست یکدیگراند، و هیچکدام طرف مقابل را شیطان و محور شر نمی دانند، دنیای بهتری برای زندگی خواهد بود. کاش نه در ایران و نه در آمریکا، دشمنی با طرف مقابل، بهانه "کسب روزی در وادی سیاسی" برای کسی نبود! /ا

ارسال یک نظر