چهارشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۷

انگل های عقده ای


تماشای فیلم ضرب و شتم ددمنشانه یک جوان توسط دو مامور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، که فیلم آن اخیرا لو رفته و روی اینترنت هم قابل ملاحظه است، به معنای واقعی کلمه متاثر کننده و غم انگیز است. در این فیلم، ماموران شلوار جوان را به زور از پای او بیرون می کشند و بعد با ضربات خرد کننده باتوم بر استخوان های او می کوبند در حالی که جوان دراز کش است و نمی تواند از زیر ضربات فرار کند. دیگر ماموران نیز برای آرام کردن آن دو مامور وحشی، کاری انجام نمی دهند. "اتهام" جوان مضروب هر چه باشد بی شک رفتار ماموران هم غیرقانونی بوده و هم بالاتر از آن؛ غیر انسانی. این باید جز معدود مواردی باشد که ما به تماشای صحنه های آن می نشینم؛ چه بسا بسیار صحنه های دلخراش تر که هیچ دوربین یا حنجره ای فرصت و جرات فریاد زدن آن ها را ندارد! در مقابل دور از انصاف است که کل یک مجموعه را به خاطر رفتارهای وحشیانه برخی از ماموارنش زیر سئوال برد. برای آنکه افکار عمومی به چنین رویکردی معتقد باشند، و نخواهند عادت کنند به این که رفتار یک جز را به یک کل تعمیم دهند، باید مساله مجازات علنی ماموران خاطی مورد توجه جدی فرماندهان ذیربط قرار بگیرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که همه ماموران "انسان" باشند و مخصوصا در کشور ما با دانش و سواد و علاقه، لباس "پلیس" بر تن کرده باشند ولی باید نیروی انتظامی سازوکاری داشته باشد که "اعتماد" مردم را با تصفیه "انگل های عقده ای" و بیرون راندنشان از مجموعه حفظ کند. اگر چند فیلم این چنینی دیگر در معرض دید عموم قرار گیرد، بی تردید روی صهیونیست ها سفید خواهد شد و این در حالیست که صهیونیست ها با کسانی وحشیانه برخورد می کنند که اساس وجود آنها را قبول ندارند و در مقابل مامور ایرانی با جوانی ددمنشانه برخورد می کند که حداکثر متهم به انجام یک رفتار ضد اجتماعی است و نه مجرم.

ارسال یک نظر