یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۷

_

متن قبلی این پست به علت مبنا قرار دادن یک برداشت اشتباه حذف شد. شخص مصاحبه کننده با علی افشاری، خبرنگاری به اسم فلاح بوده است و نه بیژن نوباوه. متن نامه علی افشاری را در آدرس زیر بخوانید. فلاح هم اینک خبرنگار صدا و سیما در لندن می باشد ... بدین وسیله از خوانندگان وبلاگم و آقای نوباوه عذرخواهی و از کسانی که این اشتباه را گوشزد کردند قدر دانی می کنم. /ا
*
لینک در بالاترین