دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷

حوصله دردسر و تهمت


زن ورزشکار ایرانی را به دلیل اصرار بر حفظ حجاب، از یک دوره مسابقه بین المللی کاراته در ژاپن اخراج کردند و حالا آقای احمدی نژاد معتقد است: "زن ورزشكار كاراته ايران نمادي از قهرماني است". گذشته از عطش سیری ناپذیر ما برای قهرمان سازی، این بار به نظر می رسد آقای احمدی نژاد یک موضوع بسیار مهم را، سهوا یا عمدا، به فراموشی سپرده اند و آن این که آن زن ورزشکار در واقع کم دردسرترین راه را انتخاب کرده است! اگر که او می خواست تهمت فاحشه گری را از روزنامه ای چون کیهان تحمل نکند، آن چنان که این روزنامه این اتهام را همین ماه قبل نثار گلشیفته فراهانی کرد، اگر که می خواست "فریب خورده" لقب نگیرد، اگر که می خواست راه بازگشت به میهنش را سد نکنند و اگر که می خواست همچون آرش میراسماعیلی برای عرق نریخته در سالن ورزشی، معادل یک قهرمان پاداش بگیرد، آیا راه دیگری جز کاری که در آن میدان ورزشی کرد، پیش رو داشت؟ او هر چه هست یک قهرمان نیست، او حداکثر ورزشکاری است که حوصله دردسر و تهمت شماها را ندارد! /ا
*

ارسال یک نظر