چهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۸۷

این عکس را بسپارید به تاریخ ایران


این عکس را بسپارید به تاریخ ایران؛ کهنه تر که بشود، حتما عزیزتر می شود؛ غمناک تر هم شاید. باید اما کسی باشد که برای آیندگانمان بنویسد که "اینجا مجلس است؛ مجلس شورای اسلامی؛ دوره هشتم و جلسه رأی اعتماد به سومین وزیر کشور ششمین رییس جمهوری اسلامی ایران در نهمین دولت"! کسی باید باشد که برای آیندگانمان بنویسد: "دلتان نگیرد؛ این جا قرار بود عصاره فضائل ملت جمع باشند ولی از سر کول هم بالا رفتن آقایان و هول دادن همدیگر در جایگاه هیأت رییسه و ادا و اطوار آمدن، همان موقع هم فضیلت نبود، آن روزها مردم دیگر داشتند عادت می کردند که دیگر توی صف نان و اتوبوس از سر و کول هم بالا نروند ولی نسیم این فضیلت هنوز به خانه ملت نرسیده بود!" ... این عکس را بسپاریم به آلبوم تاریخ ایران، همان جایی که عکس فداییان آزادی و استقلال ایران، کنار هم ردیف شده اند. از ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین بگیر و بیا تا امیرکبیر و ملک المتکلیمن و ستارخان و باقر خان و فاطمی و شریف واقفی و سعید محسن و مطهری و جانباختگان همه هشت سال دلیری در مقابل صدامِ وحشی .... هر طور شده باید یادمان بماند که میراث خواران آن همه جان باخته راه آزادی و استقلال ایران، هنوز از حداقل فضیلت ها، فاصله ها دارند و این مسوولیت ما را نزد آیندگان سنگین تر و سنگین تر می کند
*

ارسال یک نظر