پنجشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۷

برای کودکان غزه


برای قربانیان کوچولوی قدرتهای کثیفی که فقط "ماندن" برایشان مهم است؛ نه "چگونه" ماندن ... محموله شیر خشک کودکان نابود شد

ارسال یک نظر