پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

یک مسکّن و لیوانی آب خنک

شهروند امروز که بسیاری از آن به نیوزویک و تایم ایران تعبیر می کردند، اینک و بعد از روزنامه "تهران امروز"، تبدیل به دومین قربانی رسانه ای پیش لرزه های انتخابات سال آینده شد. قربانی نخست نیز در زمره منتقدان احمدی نژاد قرار داشت. این مجله نزدیک به کارگزاران سازندگی با رویکردی حرفه ای در عرصه رسانه ای توانسته بود طیف وسیعی از نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به خود جلب کند. در کشور ما البته بیشتر از آن که "دلیل" توقیف روزنامه و مجله مهم باشد، "زمان" توقیف مهم است! شاید حتی بتوان گفت در باره شهروند امروز تنها چیزی که اصلا مهم نیست، دلیل و بهانه توقیف است هر چند گنجاندن عبارت "غير واقعي جلوه دادن برخي اقدامات دولت" در سیاهه مستندات توقیف را یک روز پس از شکست سنگین دولت احمدی نژاد در پروژه کردان باید به مثابه یک مسکّن و لیوانی آب خنک برای احمدی نژاد دانست. /ا

ارسال یک نظر