شنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۷

توافق نامه امنیتی عراق-آمریکا


فضاسازی های انجام گرفته علیه توافق نامه امنیتی عراق – آمریکا در رسانه ها و نمازهای جمعه ایران، چه قبل و چه بعد از تصویب آن در کابینه دولت عراق و چه در مجلس این کشور، اگر که صریحا معطوف به نیازهای امنیتیِ خود ایران باشد، طبیعتا کاری در خور و ضروری است ولی شانتاژ علیه قرارداد یک کشور خارجی، صرفا با بهانه قرار دادن منافع مردم "آن کشور"، که از قضا خون سیصد هزار ایرانی را بر گردن دارند، اگر که دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر به حساب نیاید، بی تردید چیزی جز عوام فریبی نیست! /ا

ارسال یک نظر