شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۷

بیگناهان؛ +16
کاش فلسطین، خاستگاه بزرگترین پیامبران آسمانی، میدان نبرد امروز پیروان ادیان نبود؛ یک جای کار لنگِ اساسی می زند که پای دین خدا، بیگناهان، از مسلمان و یهودی، قربانی می شوند. خدا نبخشد سیاست پیشگانی را که روی خون مردم رژه می روند و لیز هم نمی خوردند
عکس پایینی: دختری که در انفجار اتوبوس غیرنظامیان اسراییلی کشته شد
عکس بالایی: کودک فلسطینی؛ غزه

ارسال یک نظر