پنجشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۷

نعمت برای احمدی نژاد


اصرار کم سابقه برخی نمایندگان به استیضاح دو وزیر دیگر دولت احمدی نژاد، در حالی که عزل فقط یک وزیر دیگر، احمدی نژاد را بر اساس قانون یک بار دیگر ملزم به اخذ رای اعتماد برای کل کابینه می کند، اگر که به سود دولت نباشد به زیان دولت وی نیز نخواهد بود! /ا
در حالی که با افت شدید بهای جهانی نفت اثرات برنامه های ویرانگر دولت طی سه سال گذشته به خصوص در دمیدن بی محابا بر بادکنک نقدینگی، بیش از پیش خود را نمایان می سازد و فشار بر اقشار مختلف فزونی می یابد، ایجاد فرصت تبلیغاتی برای دولت در مسیر کسب رای اعتماد مجالی به دولت نهم خواهد داد تا در آستانه انتخابات، با ژستی مظلومانه هم کوتاهی ها و بی عرضگی های خود را در اداره امور جاری کشور به مانع تراشی های مجلس و مخالفان نسبت دهد و هم توجه عامه مردم از نقدهای کارشناسانه رفتارهایش، به خصوص در به پیش راندن آهسته طرح خطرناک تحول اقتصادی، منحرف سازد. احمدی نژاد با عدم حضور در مراسم سی سال قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، که مقامات تراز اول سابق و فعلی کشور در آن حضور داشتند، آشکارا نشان داد که هم جایگاه مجلس نزد او جایگاه شامخ و رفیعی نیست و هم باکی ندارد که او را از قاطبه مسوولان نظام جدا بدانند! احمدی نژاد به خوبی می داند که رأی مردم به خاتمی در سال 76 و به خودش در سال 84 "بله" به خاتمی یا که او نبود بلکه "نه" بود به "ناطق نوری" و "رفسنجانی" به عنوان نماد ناظم حاکم و موجود! به هر روی احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری که کشور را تا لبه پرتگاه برده، به هیچ چیز جز انحراف ذهن مردم در این روزهای باقیمانده به انتخابات نیاز ندارد؛ حتی اگر این انحراف به بهای لشگرکشی دوباره به مجلس باشد! /ا


عکس: صندلی خالی احمدی نژاد در همایش سی سال قانونگذاری کنار دست رییس دفتر مقام رهبری

ارسال یک نظر