یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۷

درک

کسانی که می دانند برای "ماندن در قدرت" باید "بر جان و مال و آبروی هم نوع" سوار باشند، هیچ "چرا؟" و "چگونه؟" ای را تاب نیاورند و سرخی خونِ مظلوم، در سیاهی دل هایشان گم شود، راحت تر از همه می دانند و می فهمند که چرا "اسراییل" خسته نمی شود از کشتن ... و حالا تو به جای این "اسراییل" بنویس "قابیل"، بنویس "یزید"، بنویس "میرغضب"، ... بنویس ... بنویس حتی "خودم"... /ا

ارسال یک نظر