جمعه، آذر ۲۲، ۱۳۸۷

از ما بر ما

سارکوزی، رییس جمهوری فرانسه گفته: "نمی دانم چگونه مردمی مانند ملت ایران، یکی از باستانی ترین ملل و دارای یکی از تمدن های قدیمی جهان، مردمی فرهیخته، با فرهنگ و آزاده، باید امروز چنان گرفتار شوربختی شوند که برخی از رهبران کنونی این کشور نماینده آنان باشند؟" وی ادامه داده: "کاملا آگاهم که رییس جمهوری ایران نماینده همه مسوولان دولتی ایران هم نیست، چه برسد به مردم این کشور" ... /ا
*
آقای سارکوزی تعجب نکنید! این روزگار، این به قول شما "شوربختی"، عایدی ماست از همه عادتمان در به انتظار "قهرمان" نشستن؛ در سکوت به تماشای قد کشیدن خارها نشستن، در عبرت نگرفتن های مکرر، در نگرانی هایی منجمد کننده، در پس انداز همه مال و جان و آبرویمان توی قلک برای روز مبادایی که گمان می کنیم در آن روز هم، برای شکستن قلّک نوبت ما خیلی خیلی دیر می رسد؛ یا اصلا نمی رسد؛ و غافل که "روز مبادا" همین امروز است! این شوربختی سهم ماست؛ از ما بر ما! /ا

ارسال یک نظر