سه‌شنبه، دی ۰۳، ۱۳۸۷

مستبد


موگابه، دیکتاتور زیمبابوه، گفته که "زیمبابوه مال من است"؛ او مستبد دهن لق و خیلی عقب مانده ای است؛ این حرف دل همه دیکتاتورهاست که الهه مُلک و مردمان بودن حق آن هاست؛ کیست که نداند؟!، ولی معمولا آن را از زبان مردمانشان به جهان مخابره می کنند. موگابه باید می گفت: "مردم" می گویند زیمبابوه مال من است

ارسال یک نظر