دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۷

جنگ جنگ


در حالی که فرمانده کل سپاه از همراهی سپاه با دانشجویان بسیجی برای به وجود آوردن یک سیزده آبان احتمالی دیگر، سخن می گوید و علی مطهری، فرزند شهید مطهری و از نمایندگان شاخص تهران در مجلس، آشکارا از لزوم حمله نظامی به اسراییل دفاع می کند، چه کسی می تواند افکار عمومی دنیا را قانع کند که جمهوری اسلامی ایران، دولتی تابع مقررات بدیهی بین المللی و معاهداتی است که امضای خود را پای آن نهاده؟ چنین سخن گفتن هایی آب به آسیاب کسانی نیست که این نظام را نظامی غیرقابل اعتماد می دانند؟ کدام دژ مسوولان ما را از بازخواست درباره چنین اظهارات شبهه ناکی مصون نگاه داشته است؟ ... ضمن آن که اگر آقای مطهری راه حل نظامی را برای دفاع از فلسطینیان بهترین راه می دانند و اگر قرار بر عدالت باشد باید با روسیه به خاطر مردم چچن، با سودان به خاطر مردم دارفور و با هند به خاطر مردم کشمیر نیز بجنگیم! در ضمن دولت موقتی هم در کار نیست که بعد از سیزده آبان ثانویه، استعفا کند. /ا

ارسال یک نظر