چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۷

عینهو بقالی محله

آیا احمقانه تر از این امکان دارد؟ اینکه "دانشكده خبر در اعتراض به جنايات رژيم صهيونيستي يك روز را تعطيل كرد". این به آن می ماند که در اعتراض به "تاریکی"، "کبریت" ها را خیس و "شمع" ها را له کنی! آقایان چنین ایده هایی را که تنها به کار وزوز و رفع تکلیف می خورد، از کجایشان در می آوردند؟ دانشکده خبر، یعنی دانشکده رسانه، یعنی دانشکده دانایی، یعنی دانشکده آگاهی بخشی و به جای آن که فعالترش کنند، بیایند ببینند، بررسی کنند، مقاله بنویسند، گزارش تهیه کنند، مباحثه کنند که چرا در این دنیا، که دنیای رسانه و خبر است، به راحتی می شود روی پیر و جوان و کودک آب و سوخت و نان را بست، آن وقت می آیند عینهو بقالی محله که برای مرگ خاله اش مغازه را تعطیل می کند، در دانشکده را قفل می زنند؟ ای حرام تان باد آن نانی که با این کاسه لیسی هایتان با خود به خانه می برید ... /ا

ارسال یک نظر