یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

خشم های صدقه ای


روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس خشمگینانه به مباحث مطرح شده در همایش "نفت، توسعه و دموکراسى" که طی آن رفتار دولت نهم در استفاده از درآمدهای نفتی و در بخش دیگری، رابطه درآمدهای نفتی و دمکراسی مورد بررسی قرار گرفته تاخته اند. خبرگزاری فارس از ساعاتی پیش ارسال اخبار بر ضد سید محمد خاتمی را بر روی خروجی های خود، به بهانه بررسی رفتار اقتصادی دولت خاتمی، افزایش داده و روزنامه کیهان نیز در یک موضع گیری غیرشرافتمندانه، هدف برگزار کنندگان این همایش را همگامی با دشمنان خارجی برای وارد آوردن یک «شوک نفتی» به دولت نهم ارزیابی کرده است. هراس کیهان و فارس نیوز به عنوان نمایندگان جریان افراطی منصوب به اصولگرایان، به ترتیب در بین روزنامه ها و سایت های خبری، در حالی قابل توجه است که به رغم پیش بینی تیر ماه گذشته محمود احمدی نژاد از عدم سقوط بهای نفت به زیر صد دلار، هم اینک قیمت نفت در هر بشکه به زیر 40 دلار نزدیک می شود و بورس تهران نیز نزدیک به بیست میلیارد دلار از ارزش خود را تنها در یک ماه گذشته از دست داده است. استفاده از حربه "سفیدنمایی بیش از حد" از اوضاع اقتصادی توسط رییس دولت نهم در سخنرانی های عمومی و در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع کارگزاران بورس که مایه حیرت و نگرانی بیش از پیش آگاهان مسائل اقتصادی شد، نشان می دهد که دولت نهم قصد دارد از سلاح "تعارف و دروغ" برای تزریق آرامش مصنوعی به جامعه سود ببرد غافل از آن که واقعیت ها عریان تر از این حرف هاست. رشد "بی"سابقه نقدینگی در دوره دولت نهم و تزریق منابع بانکی فراتر از ظرفیت به اقتصاد کشور و همچنین افزایش بی سر و سامان هزینه های جاری دولت که بار تورمی آن مستقیما به دوش عامه ملت منتقل شده، اینک جریان رسانه ای حامی دولت احمدی نژاد را واداشته تا با "نیت خوانی های موهوم"، "متهم کردن منتقدان"، "سیاسی و قطبی کردن فضای اقتصادی" و "فرار از پاسخگویی به اتهامات دولت نهم با حمله به دولت خاتمی"، دمی بیشتر بنای لرزان و سست اعتبار دولت اصولگرا را بین عامه مردم سرپا نگه دارند. این ادعا را سطر آخر نوشتار عصبی روزنامه کیهان ثابت می کند که نوشته: "کیهان با اعتماد کامل به هوشیاری مردم شریف ایران در فرصتی دیگر ابعاد این پروژه را بازخواهد شکافت"! چنین خشم هایی را نباید فراتر از صدقه ای برای دولت نهم تلقی کرد./ا

ارسال یک نظر