شنبه، آذر ۱۶، ۱۳۸۷

بی حالی: یک مشکل بزرگ مردم در سه سال آینده

آقای احمدی نژاد هفته قبل گفت که بدون نفت می تواند کشور را تا سه سال دیگر هم اداره کند. امروز هم گزارش بانک جهانی منتشر شد که اعلام می کند 8/89 درصد صادرات ایران، نفتی است! لازم نیست ادعای برخی از کارشناسان را تکرار کرد که "آقای احمدی نژاد اساسا با مفهوم "عدد و رقم" خیلی شوخی می کند"، لازم هم نیست ادعای "دروغ که حنّاق نیست" برخی از افراد "مغرض" را یادآور شد، اما باید به یاد سپرد که وقتی نود درصد صادرات کشور بشود صفر، گرسنگی و بی حالی اجازه نمی دهد که مردم دنبال ماشین مقامات بدوند! /ا

ارسال یک نظر