شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۷

شاه سلطان حسین، نادر شاه و فتحعلی شاه

دبیر یک تشکل سیاسی حامی اصولگرایان گفته که اصلاح طلبان راه خود را از سلطان حسين‌ها جدا كنند. پیشنهاد خوبی است به شرط آن که اصولگرا ها نیز سعی کنند همزمان که ژست نادرشاهی به خود می گیرند، برای مملکت خاطره فتحعلی شاه قاجار را زنده نکنند

ارسال یک نظر