شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۷

سستی شاید که بس است

چند روزی را که زنجان بودم و کم و بیش نشریات باسابقه تر و استخوان دار محلی زنجان را دیدم به نظرم رسید غیر از بهار زنجان سایر نشریات توجه چندانی به انتخابات سال آینده ندارند و از قضا در اوضاع بد اقتصادی خودشان و کشور، تیترهای اقتصادی را که دولت نهم با عجله در حال تولید آنهاست، ترجیح می دهند! اهمیت این موضوع وقتی بیشتر معلوم می شود که درست بر خلاف دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، رسانه فراگیر صدا و سیما عملا در وجیه المله کردن احمدی نژاد از هیچ تلاش مستقیم و غیر مستقیمی ابا ندارد و مردم کمتر از ویرانی ها خبر دارند. همین نظر مرا تا ساعت چهار صبح بیدار نگه داشت و بدون این که همکاران سابق پیام زنجانی از من مطلبی خواسته باشند، مطلبی نوشتم زیر عنوان "یادگارهای ناخوشایند احمدی نژاد برای ملت ایران". اگر اشتباه نکرده باشم سه سالی که برای آخرین بار مطلبی اختصاصی برای پیام زنجان نوشته بودم، سپری می شد. در این یادداشت در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، "یادگارهای نامبارک و ناخوشایند دولت نهم" را تیتر وار برشمردم. خودم برای ادیت نهایی مطلب به دفتر نشریه رفتم و بعد از چاپ دیدم که مطلب در صفحه اقتصادی چاپ شده با تیتری در کنار چهار پنج تیتر فرعی در صفحه نخست ... هر چه به انتخابات نزدیک تر می شویم حرف ها برای گفتن زیاد و فرصت برای بیان کم می شود؛ تا دیر نشده باید نشریاتی که رویکردی انتقادی به عملکرد دولت نهم دارند، استراتژی خود را تدوین و بر اساس آن اقدام کنند البته اگر به اثر گذاری حتی حداقلی خود ایمان دارند! /ا

ارسال یک نظر