چهارشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۷

پیام، پیامبر

هر پنج پیامبرالوالعزم؛ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد سلام الله علیهم، زاده جایی اند که ما امروز به آن می گوییم: "خاورمیانه" ... امروز اما هیچ جای دنیا به اندازه خاورمیانه بوی خون و خشم و جنگ نمی دهد ... اشکال کار نه در کارِ پیام و پیامبر، که در پیامگیر است! /ا

ارسال یک نظر