جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۷

بی بی سی وارد می شود


سی و سی و یک سال پیش، در آستانه انقلاب، یکی از دل نگرانی های عمده پهلویِ دوم، عملکرد بی.بی.سی در بازتاب اظهارات و اخبار مخالفان نظام شاهنشاهی بود. بخش فارسی بی.بی.سی شنوندگان زیادی در ایران داشت و شاه هر از چند گاهی به شدت از نحوه کار و خبرهای بی.بی.سی بر می آشفت و حتی لندن تهدید به ا زدست دادن منافع تجاری و اقتصادی در ایران می شد. پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن در کتاب خاطرات خود با نام "در خدمت تخت طاووس" به این مساله بارها اشاره کرده است. راجی از جمله در یادداشت های روزانه 27 بهمن پنجاه و شش از نتیجه ملاقات هویدا با سفیر انگلیس در تهران می نویسد؛ "برای تعدیل لحن برنامه های فارسی بی.بی.سی، انگلیسی ها در نظر دارند اگر بشود قانون "مصالح ملی" را پیش بکشند تا معاملات نظامی و بازرگانی آنها با ایران به مخاطره نیفتند" ... در یادداشت 30 فروردین 57 هم می نویسد: "خلعتبری موضوع بی.بی.سی را پیش کشید و گفت نمی فهمد چرا بی بی سی بیشتر علاقه دارد نظر مخالفان دوستان شما را پخش کند تا نظر خود دوستانتان را و وزیر خارجه انگلیس هم با خنده گفت: "من کاملا با حرف شما موافقم اما در این باره کاری از دستم ساخته نیست" و باز به استقلال بی بی سی از وزارت خارجه تاکید ورزید ... /ا
موارد مشابه این چنینی بارها در این کتاب آمده و به نظر می رسد بی.بی.سی و دولت وقت لندن هیچ گاه نتوانستند اعتماد و حسن ظن شاه را در این باره جلب کنند و به او بباورانند که منتظر سقوط او نیستند
*
تلویزیون فارسی بی.بی.سی از بیست و پنجم دی ماه جاری در آستانه سی سالگی انقلاب آغاز به کار می کند

ارسال یک نظر