دوشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۷

ناخدا

وقتی که زندگی برات خیلی سخت شد، یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمی سازه
از: علی

ارسال یک نظر