جمعه، دی ۲۰، ۱۳۸۷

انتظار نابجا


این روزها که غزه شاهد یک جنگ نابرابر و هولناک است و غیرنظامیان آماج حملات شبانه روزی قرار گرفته اند، جریان خاصی در داخل کشور مدام در حال مذمت سازمان های بین المللی و حقوق بشری است که چرا کاری از پیش نمی برند اما سئوال این است که اثر گذاری این سازمان ها تا چه حد است و خود ما در گذشته آیا شأنی بالاتر از "ورق پاره" برای قطعنامه های این سازمان ها قائل بوده ایم؟ آیا ماهمان کشوری نیستیم که رییس جمهورمان از ترکیدن "قطعنامه دان" این نوع سازمان ها سخن به میان آورده بود؟

ارسال یک نظر