سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۷

از "فردوسی پورِ" ما تا "اوباما"یِ آمریکایی هاامروز آمریکایی ها به خصوص آن هایی که دل در گرو مبارزات مدنی برای احقاق حقوق انسانیِ رنگین پوستان داشتند، دلشاد و سرزنده به تماشای مراسم آغاز به کار رسمی نخستین رییس جمهور سیاه پوست می نشینند. سیاهان در سال هایی نه چندان دور در خواب هم نمی دیدند که ریاست جمهوریِ قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور دنیا را بر عهده بگیرند ولی حالا این اتفاق افتاده ... این برکت بی بدیل آزادی و مداراست
دیشب اما میلیون ها ایرانی با چشمانی حیرت زده و قلب هایی فشرده، دانستند که یک برنامه تلویزیونی ورزشیِ انتقادی را چطور می شود "کیش" کرد. شب به یاد ماندنی و تلخی بود؛ ناگهان سیستم ارسال پیام گیر کوتاه دچار اخلال و برگ برنده محبوبیت برنامه عادل فردوسی پور سوزانده می شود. شاید می خواستند انتظار مردم را برای انتقاد پذیر دانستن مدیران به زور هم که شده پایین بکشند ... این عقوبت تلخ رسوخ استبداد در رگ و پی ماست

ارسال یک نظر