پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۷

آغاز انفجاری


آن چنان که برخی دوستانم گفته اند و خودم هم یک ساعتی برنامه های تلویزیونی اولین روز بی بی سی فارسی را دیدم، معتقدم بی بی سی فارسی آغازی انفجار گونه داشت! تنوع دلپذیر برنامه ها، تسلط قابل تحسین مجریان و گویندگان، فضای زنده استودیو، تحلیل های کوتاه و کسل "نکننده"، صرفا "سیاه" و یا صرفا "سفید" نبودن اخبار و تحلیل ها همگی از آغاز به کار شبکه خبری فارسی متفاوتی خبر می دهد که جدای از آنکه خواهد توانست جایگاه قابل توجهی بین رسانه ها به خود اختصاص دهد به احتمال قوی روز گذشته، روز بدی را برای اصحاب "همه نوع مخالفت" با "هر نوع دیگر گونه بودن" به یادگار گذاشت! بی بی سی فارسی بعد از بی بی سی عربی دومین شبکه تلویزیونی غیرانگلیسی زبان بی بی سی است. /ا

ارسال یک نظر