جمعه، دی ۲۷، ۱۳۸۷

مردم باز هم مظلوم غزه

درخواست احمدی نژاد از سربازان ارتش اسراییل برای تمرد از دستور فرماندهانشان، هیچ اثری که نداشته باشد دست ارتش اسراییل را در متهم کردن سربازان متمرد به تبعیت از کسی که از محو اسراییل از نقشه سیاسی جهان خبر داده، باز می کند. به این ترتیب جدای از آن که به طور جدی باید در حلال بودن حقوق مشاوران سیاسی رییس جمهور تردید کرد، شایسته است دلمان به حال مردم مظلوم غزه باز هم بیشتر بسوزد که سربازان اسراییل به این ترتیب مصمم تر هم شده اند! /ا

ارسال یک نظر