سه‌شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۷

عادل فردوسی پور


حضرت علی می فرماید: جامعه‌اي رستگار نمي‌شود مگر آن‌كه در جامعه، حق ضعيف بدون لكنت زبان، از قوي ستانده شود
*
یک برنامه ورزشیِ انتقادی عرصه را بر مدیران دولتی سازمان تربیت بدنی چنان تنگ کرد که برای به "لکنت انداختن منتقدان" در این برنامه، بهانه نخ نما شده "تضعیف نظام" را پیش کشیدند و به دنبال آن هم آزارهای دیگر. مدت هاست اخبار و برنامه های ورزشی را مرتب دنبال نمی کنم ولی امشب تمام برنامه "نود"، برنامه عادل فردوسی پور را، به احترام مرد جوانی که در همه این ده روز اخیر شدیدترین اتهام ها را برای وادار شدن به تملق و سکوت تحمل کرده، و برای همراهی با دل های میلیون ها ایرانی نگران که یک برنامه "انتقاد محور" را در معرض فشارهای گوناگون می بینند، به تماشا نشستم. فردوسی پور به طور غریب و نه عجیبی گرفته به نظر می رسید ... او نماد یک ملت محروم از بی لکنت حرف زدن است
*
تکرار؛ حضرت علی می فرماید: جامعه‌اي رستگار نمي‌شود مگر آن‌كه در جامعه، حق ضعيف بدون لكنت زبان، از قوي ستانده شود

ارسال یک نظر