پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

گلین گاز ایتالیا

چقدر تعجب می کنید و خنده تان می گیرد وقتی که بشنوید کسی می گوید: "پیکانِ اصل ژاپن" یا مثلا "ایران رادیاتورِ آمریکا" یا"شامپوی گلرنگ آلمان". دیروز در نیازمندی های روزنامه محلی صبح ساحل آگهی بالا چاپ شده؛ "فرگاز گلین گاز ایتالیا" و کیست که نداند گلین در ترکی یعنی "عروس" و به طریق اولی گلین گاز تولید وطن است نه ایتالیا! ظاهرا چاخان کردن آسان تر از آنی است که فکرش را می کردیم! /ا

ارسال یک نظر