شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۷

دیر و حداقلی؛ ولی بسیار خوب

بسیج دانشجویی هشت دانشگاه کشور در پی آشکار شدن تلاش هایی برای اختصاص مازاد چهل درصد سهمیه ایثارگران برای ورود به دانشگاه ها به بسیجیان، طی نامه ای به فرمانده کل سپاه خواستار لغو امتیازات ویژه برای بسیجیان شده و نوشته اند: "عملكرد بسيجيان انقلاب با مكيال‌هاي مادي سنجيده نمي‌شود" و "اين خبر دردي كهنه را در وجود ما زنده كرد كه آيا بسيج كه نهادي مردمي و انقلابيست نيازي به چنين تسهيلاتي دارد تا پويا بماند؟".
بهترین کاری که برای سلامت وجهه بسیج در این برهه می شد انجام داد، همین کار است؛ باید این نامه را ارج نهاد و از نویسندگان نامه قدردانی کرد هر چند وجود تنها امضای بسیج دانشجویی "هشت" دانشگاه دلگرم کننده نیست. آن چه هم اکنون از بسیج به عنوان جلوه اجتماعی و سیاسی اش سراغ داریم، با آن چه وصف شده بود (به عنوان مدرسه عشق، آحاد ملت و تعابیر این چنینی همه شمول و معنوی) متاسفانه فاصله دارد. همواره به مناسبت ها و در عرصه های مختلف بسیجی صاحب امتیاز ویژه بوده و همین مساله باعث شده، همان گونه که در نامه مذکور هم به آن اشاره رفته، این سازمان دچار ناخالصی و افراد سودجو گردد و جریانات سیاسی هم به بهره برداری های مقطعی از آن به خصوص در انتخابات بپردازند. این نامه نگاری هر چند بسیار با تاخیر است و معلوم هم نیست اثری فراتر از یک کار تبلیغاتی صرف داشته باشد یا نه، ولی باز کردن این باب توسط خود بسیج، به عنوان یک ارزش برخاسته از "آزادگی"، باید مغتنم شمرده شود. این نامه اگر بایکوت نشود می تواند منشا اثر خیر فراوانی برای کشور باشد.

ارسال یک نظر