جمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۷

ذوق زده نشویم


خبر تصویب طرح انتقال قطعی کارخانه سرب و روی در جلسه استانداری زنجان خبری واقعا خوشحال کننده بود ولی نه هیجان آور؛ این خبر باید به همان اندازه ما را هیجان زده کند که خبر جوانه زدن پیاز و سیب زمینی در گونی و افتادن برگ از درخت و خیلی چیزهای دیگر! از این مصوبه ها آن قدر روی کاغذ هست که آمارش از دست همه در رفته! لذا تا زمانی که درِ کارخانه بسته و جای جدید کارخانه را محیط زیست و کارشناسانش تایید نکرده و خسارت های وارد شده به محیط زیست در طی سال های گذشته جبران نشده، و البته نه در یک تقویم کاری که انتهای آن نامعلوم است، باید همچنان سر این غول کثیفی که در همسایگی زنجان دارد خاک و باد و آب را سمی و سمی تر می کند، غُر بزنیم و باور نکنیم که کار تمام است؛ این جا پای سلامت همه در بین است نه بیلان مصوباتی که از قِبل آن کسانی بتوانند ارزان تر از همیشه زمان بخرند.

ارسال یک نظر