یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

جشن تولد
پیرو همین پست قبلی؛ بالا عکس کیک تولد و پایین عکس شش دسته گل نرگسی که دیشب خریدیمشان. مهشاد چیزی حدود شش هفت بار مجبورمان کرد که شمع های روی کیک را روشن کنیم تا خاموش کند و چون هنوز زور فوتش به زور شعله شمع نمی رسد، فوت های غیبی مامان زری به یاری می آمد! /ا

ارسال یک نظر