سه‌شنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۷

غزه و جاده


امروز جایی خواندم که بر اساس آمار رسمی، هر ساعت در جاده های ایران دو و هشت دهم نفر، کمتر از سه نفر، کشته می شوند. این آمار را با آمار کشتار فلسطینیان در تهاجم اسراییل به غزه مقایسه کردم؛ نتیجه جالب و تامل برانگیزی حاصل شد؛ در این جنگ سه هفته ای هر ساعت 7/2 نفر فلسطینی کشته شد؛ 1350 نفر در 21 روز؛ یعنی کمتر از رکود کشتار در جاده های ایران! خوبی دیگر جنگ غزه با همه هولناکی اش این بود، که سر سه هفته بالاخره تمام شد در حالی که خیلی را به طور جدی ناراحت و نگران کرده بود/ا

ارسال یک نظر