شنبه، بهمن ۱۲، ۱۳۸۷

سیم آخر رییس جمهور ما و سیم آخر نخست وزیر ترک ها


به ده دقیقه هم نرسید همه کاری که نخست وزیر ترکیه با هیکل نظام صهیونیستی در اجلاس داووس کرد و با گفتن این که "شما آدم کشی را خوب بلدید"، فهماند که فشار دادن دگمه شروع جنگ و ریختن خون بیگناه دیگر به ارزانی سال های گذشته نیست. اردوغان به سیم آخر زد و وقتی هنوز کفن 1350 کشته جنگ اخیر غزه خشک نشده بود، به تنهایی در مدتی بسیار کوتاه در جایی نه چندان بزرگ ولی در برابر چشم و گوش عالمیان، بی نیاز از جر دادن پرچم و آتش زدن سفارتخانه و فحش دادن در سفرهای استانی و تحصن در فرودگاه و نامه پراکنی و رجز خوانی و ژانگولر بازی، چنان بر سینه اسراییل کوبید که معلوم نیست منگی آن کی از سر تل آویو بیرون برود. راز توفیق اردوغان ها این است که در عرصه سیاست و مملکت داری نه دوست دائمی دارند و نه دشمن دائمی! حالا دلاورمردان متحصن داخلی لابد به دنبال راهی هستند تا کار اردوغان را هم به پای خودشان بنویسند ... رییس جمهور ما سه سال پیش که خواست به سیم آخر بزند و اسراییل را از روی نقشه پاک کند؛ حاصل اش این شد که حمایت از اسراییل و هولوکاست جدی تر شد ... همه این ها بماند؛ که دل همه ما از این به سیم آخر زدن های وطنی پر است ... /ا
*
عکس: ... خاله خرسه ... دوستی !

ارسال یک نظر