یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۷

خلیج فارس دارد دق می کند


از چندی پیش خلیج "همیشه" فارس به جبران محبت های صرفا سیاسی و بی اعتنایی های از حد گذشته زیست محیطیِ ما، اجساد دلفین و ماهی های تلف شده را جلوی چشم خلایق فرستاد و از پریشب نیز بوی گند قابل توجهی را تقدیم شهروندان سواحل شمالی خود در استان هرمزگان و بوشهر کرد به گونه ای که مدارس پارسیان از توابع هرمزگان به علت حالت تهوع دانش آموزان تعطیل شد و اداره کل محیط زیست هم از مردم خواست کمتر در سواحل حضور يابند و ضمن پرهيز از شنا و آبتني در دريا در خوردن آبزيان نيز احتياط و هنگام تردد نيز ترجيحا از ماسک استفاده کنند! مديرکل محيط زيست هرمزگان گفته که بوي تعفن منتشر شده در هواي بندرعباس ناشي از گسترش پديده جلبکي موسوم به کشند قرمز به مناطق ساحلي است و يکي از دلايل اصلي بروز اين پديده، آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي انساني از قبيل ريختن فاضلاب سکونتگاهها و آلودگي ناشي از فعاليت شناورها و ديگر آلودگيهاي صنعتي مي باشد که همگي منشا انساني دارند ... خلیج فارس، دارد دق می کند؛ کَکِ حضراتِ مصدر نشین، کَکِ مردمِ بی خیال آیا می گزدشان؟ ... /ا
عکس: ساحل سورو در بندرعباس و فاضلابی که به دل خلیج راهیست

ارسال یک نظر