سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

پلیس 110 عزیز

صبح دیروز با یکی از دوستان مطبوعاتی با صفا هم صحبت بودم. می گفت چند وقت پیش بعد از چاپ عکس کسی در صفحه حوادث مردی که ظاهرا پدر صاحب عکس بود با قداره آمده بود دفتر نشریه و ما را تهدید می کرد. زنگ زدیم پلیس 110. آن هم دو مامور موتور سوار فرستادند. مامور گفته بود: آخه چرا این جور چیزا رو می نویسین که سراغتون بیان؟
*
دیشب، حوالی ساعت یازده، "رِست روم" ! بودم که زری داد زد: "بدو بیا، نزدیک خونه مون دعوا شده". تا من بیام بیرون اصل ماجرا تمام شده بود. ظاهرا دو نفر با صورت های پوشیده و قداره ریخته بودند سر سوپری همسایه تا دخل او را خالی کنند. زود رفتم به پلیس 110 زنگ بزنم. ماموره گفت: "قبلا با ما تماس گرفتن؛ مامور فرستادیم". دزدها رفتند. تنها زخمی ماجرا را هم مردم خودشان بردند درمانگاه و بقیه ماندند برای تحلیل اوضاع که ماشین پلیس تازه از راه رسید! لحظات اولیه رسیدن البته حتی علاقه نداشتند پیاده شوند. به یکی از همسایه ها هم گفته بودند: "آخه مغازه چرا باید تا ساعت یازده شب باز باشه که بهش حمله کنن؟"! /ا

ارسال یک نظر