دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

حالا که همه جا "رانت"، چرا ما نه؟
دیروز عصر رفته بودم نمایشگاه سی سال دستاوردهای انقلاب، در پارک دولت بندرعباس. ماحصلش دو عکس نکته دار هم بود
عکس بالایی: اداره کل ارشاد سفارش طراحی و نصب یک بنر تبلیغاتی را از مطبوعات محلی داده است؛ اقدامی قابل تقدیر. خوب به طرح نگاه کنید. صفحه اول یکی از نشریات محلی بیشتر از هم به چشم می خورد؛ هم زاویه خوبی برای دید مخاطب دارد و هم تقریبا همه صفحه اول جلوی چشم است. سایر نشریات، نه که چرخیده اند و یکی روی دیگری افتاده، به خوبی این یکی نشریه توی دید نیستند. اما نکته: این نشریه ای که بهتر و بیشتر به چشم می خورد؛ دو هفته نامه "لاتیدان" است که تا حالا فقط دو شماره آن منتشر شده ولی این که چطور شده محلی با این سرقفلی خوب در طرح تبلیغی فوق الذکر نصیبش شده، بر می گردد به این که طراح این بنر همان شرکت تبلیغاتی است که صفحه بندی لاتیدان را انجام می دهد! این یعنی این که "حالا که همه جا "رانت"، چرا ما نه؟" /ا
عکس پایینی: صندلی های مراسم افتتاحیه را درست آورده اند جایی چیده اند که مجبورند حالا یک سطل زباله را از ریشه ببُرند! نه که شهر سطل زباله به اندازه کافی دارد، حالا این یکی نباشد مشکل مهمی پیش نخواهد آمد. تازه این سطل فروافتاده را فکر نکنید می اندازند جایی که عرب نی انداخت؛ نه، با دقت تمام بعد از مراسم باز سر جایش جوش می دهند! ... البته زهی خیال باطل! /ا

ارسال یک نظر