دوشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۷

فرصت آرام بودن

این روزها سرم خیلی شلوغ است و نمی توانم مرتب بنویسم در حالی که نوشتنی هایم زیاد است. فردا که تعطیل است؛ دلم را آرام تر می کنم با نوشتن

ارسال یک نظر